top of page

Školní vzdělávací program

ŠVP - obecná část

ŠVP pro přípravný ročník

Čj – 1. st

Hv – 1. st.

Aj – 2. st.

Vv 

Ma – 2. st.

Výkz

Děj

Drv

Che

Standardy 1. stupeň

ŠVP pro školní družinu

Zem

Aj –1. st.

Vv – 1. st.

Ma – 1. st.

Tv – 2. st.

ČSV – 1. st.

ČLSP – 2. st.

Fy

Inf – 1. st.

Standardy 2. stupeň

Přír

Čj – 2. st.

Hv – 2. st.

Cizj

Tv – 1. st.

Inf – 2. st.

ČLSP – 1. st.

Vkob

Etv

bottom of page