top of page

Zájmové kroužky, přehled doučování a ambulancí 2022/2023 

Zájmové kroužky 1. stupeň

Doučování, abmulance 1. stupeň

Zájmové kroužky 2. stupeň

Doučování, ambulance 2. stupeň

bottom of page