top of page

Žádosti, dokumenty ke stažení

Žádost pro vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

Žádost o povolení individuálního vzdělávání

Žádost o uvolnění žáka na více dnů

Žádost o pokračování žáka v základním vzdělávání (§ 55 odst. 1)

Žádost o uvolnění z předmětu

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (COVID-19)

bottom of page