Pracovníci Základní školy Jiříkov, okres Děčín 

Školní rok 2020/2021

VEDENÍ ŠKOLY

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, METODIK PREVENCE, KOORDINÁTOŘI

TŘÍDNÍ UČITELÉ

BEZ TŘÍDNICTVÍ

ASISTENTI

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI