Pracovníci Základní školy Jiříkov, okres Děčín 

Školní rok 2020/2021

Vedení školy

Mgr. Miroslava Kubešová

ředitelka školy, mediátorka

Mgr. Kateřina Sladká

vedoucí učitelka 1. stupně, mediátorka

pí Šárka Kontárová

vedoucí učitelka 2. stupně, mediátorka

Třídní učitelé

Kontakt 1. stupeň

Kontakt 2. stupeň

1. A – Mgr. Lenka Doležalová

1. B – Mgr. Michaela Samková

2. A – Mgr. Hana Škvorová

---

3. A – Mgr. Kateřina Sladká

3. B – Mgr. Žaneta Sykáčková

4. A – Mgr. Eva Ondráčková

---

5. A – Mgr. Diana Halvová

Přípravná třída – Markéta Svobodová

6. A – p. Jan Kolář

6. B – Mgr. Lenka Čermáková

7. A – pí Šárka Kontárová

7. B – Ing. Daniel Tomčala, správce ICT

8. A – Bc. Vít Sádovský

---

9. A – Mgr. Hana Reitzová, DiS., vých. porad.

---

Bez třídnictví

Kontakt 1. stupeň

Kontakt 2. stupeň

Mgr. Libuše Cipriánová, mediátorka

Mgr. Helena Bicanová

pí Marie Farská

Mgr. Jaroslav Vomáčka

Školní družina

Kontakt 

pí Lenka Kolářová

pí Jaroslava Kohoutová

Školní jídelna

Kontakt 

pí Petra Lukešová – vedoucí školní jídelny

pí Jana Jarolímová – hlavní kuchařka

pí Petra Gergelová – kuchařka

Asistenti

Kontakt 1. stupeň

Kontakt 2. stupeň

Bc. Lucie Martanová – AP 1. stupeň

Věra Stříbrná – AP 1. stupeň

Mgr. Ladislava Štamfestová – AP 1. stupeň

pí Lenka Husáková – AP 2. stupeň

pí Hana Pavelková – AP 2. stupeň

pí Nikola Opltová – AP 2. stupeň

ostatní zaměstnanci 

Kontakt 

p. Petr Machek  školník, 1. stupeň

pí Kateřina Machková  uklízečka, 1. stupeň

pí Dana Dvořáková – školnice, 2. stupeň

pí Simona Kissová – uklízečka, 2. stupeň

pí Alena Štěpánková – uklízečka, 2. stupeň

pí Lenka Káchová – hospodářka, 2. stupeň

pí Pavlína Wittgruberová – externí účetní

pí Kateřina Sýkorová – externí mzdová účetní

Ing. Jan Gubáš – pověřenec GDPR, kontakt u ŘŠ

26.11.2020

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MŠMT mohou oběd konzumovat ve školní jídelně pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Žáci účastnící se distanční výuky musí obědy odebírat do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:45 hod. Děkujeme za pochopení, Mgr. Miroslava Kubešo...

25.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi připravené harmonogramy příchodů a odchodů do a ze školy a upravené rozvrhy pro 1. stupeň tak, abychom dodrželi přání MŠMT: organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, opět děkujem...

24.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi rozpis prezenční a distanční výuky pro 2. stupeň od 30. 11. 2020.

Věnujte, prosím, pozornost stanoveným příchodům a odchodům do/ze školy (a který vstup do budovy), 1. turnus začíná 30. 11. 2020, 2. turnus od 7. 12. 2020. Vše je ko...

19.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi aktuální informace ohledně návratu do škol. Viz informace níže, Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Tisková zpráva: (SZ) Žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení bude první stupeň a deváté třídy, da...

Please reload