top of page

Pracovníci Základní školy Jiříkov, okres Děčín 

Školní rok 2023/2024

VEDENÍ ŠKOLY

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, METODIK PREVENCE, KOORDINÁTOŘI

TŘÍDNÍ UČITELÉ

BEZ TŘÍDNICTVÍ

ASISTENTI

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

Vedení školy
Třídní učitelé
Bez třídnictví
Asistenti
Školní jídelna
Školní družina
Ostatní
Výchovná poradkyně
bottom of page