Tvorba DUMŮ

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pracovníkům ze ZŠ v ČR.
Emailový kontakt na autory: zsjirikov@iol.cz.

Byly zpracovány a ověřeny DUMy v oblastech III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:
40 vzdělávacích materiálů, předmět Přírodopis, ročník 7., 8. 
40 vzdělávacích materiálů, předmět Fyzika, ročník 6., 7., 8.
80 vzdělávacích materiálů, předmět Dějepis, ročník 7.
40 vzdělávacích materiálů, předmět Český jazyk – jazyková výchova, v ročníku 6., 8., 9.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Informatika, v ročníku 6., 7.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Výchova k občanství, 8. ročník

Celkem se jedná o 240 vzdělávacích programů, které jsou k dispozici.

Peníze EU

Veškeré podrobné informace naleznete v níže uvedených přílohách.

Podrobná příručka k Výzvě č.56 [Návod jak postupovat v nových šablonách]

Výzva č.56 ![Podklady k novým šablonám - čtenářské dílny, zahraniční výjezdy atd.]

26.11.2020

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MŠMT mohou oběd konzumovat ve školní jídelně pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Žáci účastnící se distanční výuky musí obědy odebírat do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:45 hod. Děkujeme za pochopení, Mgr. Miroslava Kubešo...

25.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi připravené harmonogramy příchodů a odchodů do a ze školy a upravené rozvrhy pro 1. stupeň tak, abychom dodrželi přání MŠMT: organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, opět děkujem...

24.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi rozpis prezenční a distanční výuky pro 2. stupeň od 30. 11. 2020.

Věnujte, prosím, pozornost stanoveným příchodům a odchodům do/ze školy (a který vstup do budovy), 1. turnus začíná 30. 11. 2020, 2. turnus od 7. 12. 2020. Vše je ko...

19.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi aktuální informace ohledně návratu do škol. Viz informace níže, Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Tisková zpráva: (SZ) Žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení bude první stupeň a deváté třídy, da...

Please reload