top of page

Tvorba DUMŮ

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pracovníkům ze ZŠ v ČR.
Emailový kontakt na autory: zsjirikov@iol.cz.

Byly zpracovány a ověřeny DUMy v oblastech III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:
40 vzdělávacích materiálů, předmět Přírodopis, ročník 7., 8. 
40 vzdělávacích materiálů, předmět Fyzika, ročník 6., 7., 8.
80 vzdělávacích materiálů, předmět Dějepis, ročník 7.
40 vzdělávacích materiálů, předmět Český jazyk – jazyková výchova, v ročníku 6., 8., 9.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Informatika, v ročníku 6., 7.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Výchova k občanství, 8. ročník

Celkem se jedná o 240 vzdělávacích programů, které jsou k dispozici.

Peníze EU

Veškeré podrobné informace naleznete v níže uvedených přílohách.

Podrobná příručka k Výzvě č.56 

[Návod jak postupovat v nových šablonách]

Výzva č.56 !

[Podklady k novým šablonám - čtenářské dílny, zahraniční výjezdy atd.]

bottom of page