Tvorba DUMŮ

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pracovníkům ze ZŠ v ČR.
Emailový kontakt na autory: zsjirikov@iol.cz.

Byly zpracovány a ověřeny DUMy v oblastech III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:
40 vzdělávacích materiálů, předmět Přírodopis, ročník 7., 8. 
40 vzdělávacích materiálů, předmět Fyzika, ročník 6., 7., 8.
80 vzdělávacích materiálů, předmět Dějepis, ročník 7.
40 vzdělávacích materiálů, předmět Český jazyk – jazyková výchova, v ročníku 6., 8., 9.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Informatika, v ročníku 6., 7.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Výchova k občanství, 8. ročník

Celkem se jedná o 240 vzdělávacích programů, které jsou k dispozici.

Peníze EU

Veškeré podrobné informace naleznete v níže uvedených přílohách.

Podrobná příručka k Výzvě č.56 [Návod jak postupovat v nových šablonách]

Výzva č.56 ![Podklady k novým šablonám - čtenářské dílny, zahraniční výjezdy atd.]

11.11.2019

Vážení rodiče, i přesto, že bude přerušena od dnešní 23. hodiny dodávka vody, provoz školy i školní jídelny bude 12. 11. 2019 zachován s tím, že uděláme maximum, aby měly vaše děti co největší pohodlí. Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Když jsem přišel do školy, byl jsem rád, že je projektový den. Prvních 20 minut jsme si povídali o pravidlech a o tom, jak bude probíhat. Dál jsme se mohli ptát na to, co nás zajímá. 

v 9:55 jsme šli do fyziky – to bylo moje první stanoviště. Na celém 2. stupni bylo 8 s...

Please reload