Tvorba DUMŮ

Na požádání poskytneme DUMy ostatním pracovníkům ze ZŠ v ČR.
Emailový kontakt na autory: zsjirikov@iol.cz.

Byly zpracovány a ověřeny DUMy v oblastech III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:
40 vzdělávacích materiálů, předmět Přírodopis, ročník 7., 8. 
40 vzdělávacích materiálů, předmět Fyzika, ročník 6., 7., 8.
80 vzdělávacích materiálů, předmět Dějepis, ročník 7.
40 vzdělávacích materiálů, předmět Český jazyk – jazyková výchova, v ročníku 6., 8., 9.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Informatika, v ročníku 6., 7.
20 vzdělávacích materiálů, předmět Výchova k občanství, 8. ročník

Celkem se jedná o 240 vzdělávacích programů, které jsou k dispozici.

Peníze EU

Veškeré podrobné informace naleznete v níže uvedených přílohách.

Podrobná příručka k Výzvě č.56 [Návod jak postupovat v nových šablonách]

Výzva č.56 ![Podklady k novým šablonám - čtenářské dílny, zahraniční výjezdy atd.]

01.07.2020

Milí žáci, prázdninami škola nekončí, a protože jsme se nemohli spolu v průběhu školního roku setkávat, připravili jsme pro vás ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů prázdninové sportovně-vzdělávací aktivity. Těšíme se na vás v srpnu :-), Mgr. Miroslava K...

21.06.2020

Milí žáci 9. ročníků, vážení rodiče a třídní učitelé těchto žáků, srdečně vás zveme 23. června od 16:00 hod. na slavnostní rozloučení do školní jídelny (i když vás stejně nedáme :-)), Michal Maják, starosta města a Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Please reload