top of page

Třídní schůzky s rodiči a konzultační odpoledne

školní rok 2023/2024

7. září 2023

Třídní schůzky  – 15:30 hod. 1. třídy a přípravná třída

12. září 2023

Třídní schůzky –  od 15:30 hod. 1. stupeň (mimo PT a 1. A,),

                            – od 17:00 hod. 2. stupeň 

28. listopadu 2023

Konzultační odpoledne o prospěchu a chování – 15:30 – 17:00 hod.

16. dubna 2024

Konzultační odpoledne o prospěchu a chování – 15:30 – 17:00 hod.

kdykoli

Je možné domluvit individuální osobní setkání dle aktuální potřeby, dále jsou veškeré podklady k dispozici v systému Škola OnLine

bottom of page