top of page

COVID–19, organizace výuky

Zrušení testování od 19. 2. 2022, organizace výletů, plavání... od 10. 2. 2022

Změny v testování žáků od 31. 1. 2022 do 15. 2. 2022

Otázky a odpovědi v rámci nařízené karantény pro 2. stupeň ZŠ od 26. 11. 2021

Nařízení karantény pro 2. stupeň ZŠ od 26. 11. 2021

Podmínky od 1. 9. 2021 - testování, nošení ochranných prostředků (úvodní rychlé informace)

Provoz školy – 1. stupně od 19. 4. 2021

Nejdůležitější pokyny z MŠMT – provoz škol od 12. 4. 2021

Školní řád v době distanční výuky

Provoz školy (ŠD, PT, 1., a 2. třídy) od 18. 11. 2020

Hygienická opatření v rámci COVID–19 pro školní rok 2020/2021

Školní řád – Vnitřní řád Školní jídelny – pravidla a BOZP pro všechny strávníky

Školní řád – pravidla a BOZP pro žáky 6.–8. ročníků

Školní řád – pravidla a BOZP pro žáky 1–5. ročníků

Organizace výuky 1.–5. třídy od 25. 5. 2020

Školní řád – pravidla a BOZP pro žáky 9. ročníků, informace o harmonogramu přípravy na SŠ

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Žádost o přítomnost žáka ve škole, žák 2. stupně

Prohlášení o neúčasti žáka ve škole, žák 2. stupně

Žádost o přítomnost žáka ve škole, žák 1. stupně

Prohlášení o neúčasti žáka ve škole, žák 1. stupně

Souhlas o převzetí – školní družina (pro 1. a 2. ročníky)

Ochrana zdraví, provoz ZŠ – pokyny z MŠMT

bottom of page