COVID–19, organizace výuky

Provoz školy – 1. stupně od 19. 4. 2021

Nejdůležitější pokyny z MŠMT – provoz škol od 12. 4. 2021

Školní řád v době distanční výuky

Provoz školy (ŠD, PT, 1., a 2. třídy) od 18. 11. 2020

Hygienická opatření v rámci COVID–19 pro školní rok 2020/2021

Školní řád – Vnitřní řád Školní jídelny – pravidla a BOZP pro všechny strávníky

Školní řád – pravidla a BOZP pro žáky 6.–8. ročníků

Školní řád – pravidla a BOZP pro žáky 1–5. ročníků

Organizace výuky 1.–5. třídy od 25. 5. 2020

Školní řád – pravidla a BOZP pro žáky 9. ročníků, informace o harmonogramu přípravy na SŠ

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Žádost o přítomnost žáka ve škole, žák 2. stupně

Prohlášení o neúčasti žáka ve škole, žák 2. stupně

Žádost o přítomnost žáka ve škole, žák 1. stupně

Prohlášení o neúčasti žáka ve škole, žák 1. stupně

Souhlas o převzetí – školní družina (pro 1. a 2. ročníky)

Ochrana zdraví, provoz ZŠ – pokyny z MŠMT

Základní škola Jiříkov, okres Děčín

Moskevská 740, 40753 Jiříkov

Telefon: 605 873 178

E-mail: kubesova.miroslava@email.cz

IČO: 706 98 490, IZO: 102 065 179

č. ú.: 0925780379/0800

Datová schránka: b5zmnbp