Školská rada

Za pedagogické pracovníky zvoleni: Mgr. Kateřina Sladká, Bc. Vít Sádovský (jmenován 18. 9. 2018)

 

Za zákonné zástupce zvoleny: pí Jana Škvorová, pí Kateřina Fraňková 

 

Jmenovaní MÚ Jiříkov: Mgr. Vladimír Šamša , Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS. (jmenováni 5. 11. 2018)

 

Předseda/předsedkyně školské rady: Mgr. Kateřina Sladká

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2012/2013

Zápis ze školské rady 10. 12. 2019

Zápis ze školské rady 23. 11. 2017

Zápis ze školské rady 1. 12. 2016

Zápis ze Školské rady 3. 12. 2015

Zápis ze školské rady 24. 10. 2014

pis ze školské rady 24. 10. 2013

Zápis ze školské rady 20. 11. 2018

26.11.2020

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MŠMT mohou oběd konzumovat ve školní jídelně pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Žáci účastnící se distanční výuky musí obědy odebírat do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:45 hod. Děkujeme za pochopení, Mgr. Miroslava Kubešo...

25.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi připravené harmonogramy příchodů a odchodů do a ze školy a upravené rozvrhy pro 1. stupeň tak, abychom dodrželi přání MŠMT: organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, opět děkujem...

24.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi rozpis prezenční a distanční výuky pro 2. stupeň od 30. 11. 2020.

Věnujte, prosím, pozornost stanoveným příchodům a odchodům do/ze školy (a který vstup do budovy), 1. turnus začíná 30. 11. 2020, 2. turnus od 7. 12. 2020. Vše je ko...

19.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi aktuální informace ohledně návratu do škol. Viz informace níže, Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Tisková zpráva: (SZ) Žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení bude první stupeň a deváté třídy, da...

Please reload