Školní prázdniny – školní rok 2020/2021

Podzimní prázdniny

 Připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny

Budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Pololetní prázdniny

Připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny

Budou trvat od 1. 3. do 7. 3. 2021.

Velikonoční prázdniny

Připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.).

Hlavní prázdniny

Budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Školní rok 2020/2021

Začne ve středu 1. září 2021.

Vysvědčení 1. pololetí

Bude vydáno ve čtvrtek 28. ledna 2021.

vysvědčení 2. pololetí

Bude vydáno v úterý 30. června 2021.

ŘEDITELSKÉ VOLNO  je zpravidla udělováno s podzimními prázdninami – pondělí 26. října a úterý 27. října 2020,16. listopadu 2020.

26.11.2020

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MŠMT mohou oběd konzumovat ve školní jídelně pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Žáci účastnící se distanční výuky musí obědy odebírat do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:45 hod. Děkujeme za pochopení, Mgr. Miroslava Kubešo...

25.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi připravené harmonogramy příchodů a odchodů do a ze školy a upravené rozvrhy pro 1. stupeň tak, abychom dodrželi přání MŠMT: organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, opět děkujem...

24.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi rozpis prezenční a distanční výuky pro 2. stupeň od 30. 11. 2020.

Věnujte, prosím, pozornost stanoveným příchodům a odchodům do/ze školy (a který vstup do budovy), 1. turnus začíná 30. 11. 2020, 2. turnus od 7. 12. 2020. Vše je ko...

19.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi aktuální informace ohledně návratu do škol. Viz informace níže, Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Tisková zpráva: (SZ) Žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení bude první stupeň a deváté třídy, da...

Please reload