top of page

Školní družina

Číslo účtu 925780379/0800, variabilní symbol: 2024, konstantní symbol: 0558,

do poznámky napsat příjmení a jméno žáka

Školní družina 1. oddělení      

sl. Veronika Kolářová

+420 604 749 882

Školní družina 2. oddělení

pí Sabina Lališová

+420 723 213 248

Školní družina 3. oddělení

pí Lenka Kolářová

+420 723 233 136

Informace pro rodiče

bottom of page