top of page

Školní družina

Číslo účtu 925780379/0800, variabilní symbol: 2020, konstantní symbol: 0558,

do poznámky napsat příjmení a jméno žáka

Školní družina 1. oddělení      

pí Sabina Lališová

723 213 248

Školní družina 2. oddělení

sl. Markéta Svobodová

605 590 091

Školní družina 3. oddělení

pí Lenka Kolářová

723 233 136

Informace pro rodiče

bottom of page