Školní družina

Školní družina 1. oddělení      

pí Jaroslava Kohoutová

778 421 57

Školní družina 2. oddělení

pí Lenka Kolářová

778 421 568

Informace pro rodiče