top of page

Školní družina

Číslo účtu 925780379/0800, variabilní symbol: 2020, konstantní symbol: 0558,

do poznámky napsat příjmení a jméno žáka

Školní družina 1. oddělení      

pí Eva Ondráčková

778 421 57

Školní družina 2. oddělení

pí Lenka Kolářová

778 421 568

Informace pro rodiče

bottom of page