Zápis do prvního ročníku základní školy 2021

Oznámení zápisu – koronavirové opatření-

Žádost o přihlášení k základnímu vzdělávání

Zápisní list pro školní rok 2021/2022

Žádost o odklad povinné školní docházky

Desatero pro rodiče

Informace o přípravné třídě 2021/2022

Žádost o přijetí do přípravné třídy 2021/2022

Potvrzení lékaře o odkladu PŠD