Třídní učitelé 2. stupně

P. Jan Kolář

6. A

778 421 568

Mgr. Lenka Čermáková

6. B

778 421 568

Pí šárka Kontárová

7. A

778 421 568

Ing. Daniel Tomčala

7. B

412338368

Bc. Vít Sádovský

8. A

412338368

Mgr. Hana Reitzová

9. A

412338368

Bez třídnictví

Mgr. Jaroslav Vomáčka

778 421 568

pí Marie Farská

778 421 568

mgr. helena bicanová

778 421 568

Asistenti

pí lenka husáková

-

-

778 421 568

pí Nikola Opltová

-

-

778 421 568

pí Hana Pavelková

-

-

778 421 568

26.11.2020

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení MŠMT mohou oběd konzumovat ve školní jídelně pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Žáci účastnící se distanční výuky musí obědy odebírat do jídlonosičů v době od 11:00 do 11:45 hod. Děkujeme za pochopení, Mgr. Miroslava Kubešo...

25.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi připravené harmonogramy příchodů a odchodů do a ze školy a upravené rozvrhy pro 1. stupeň tak, abychom dodrželi přání MŠMT: organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, opět děkujem...

24.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi rozpis prezenční a distanční výuky pro 2. stupeň od 30. 11. 2020.

Věnujte, prosím, pozornost stanoveným příchodům a odchodům do/ze školy (a který vstup do budovy), 1. turnus začíná 30. 11. 2020, 2. turnus od 7. 12. 2020. Vše je ko...

19.11.2020

Milí žáci, vážení rodiče, sdílím s vámi aktuální informace ohledně návratu do škol. Viz informace níže, Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Tisková zpráva: (SZ) Žáci základních škol se vrátí do tříd od 30. listopadu. Bez omezení bude první stupeň a deváté třídy, da...

Please reload