Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Michaela Samková

PT

-

412 331 418

mgr. Hana Škvorová

1. A

-

412 331 418

mgr. Kateřina Sladká

2. A

412 331 418

mgr. Žaneta Sykáčková

2. B

-

412 331 418

mgr.Lenka Doležalová

3. A

-

412 331 418

mgr. Diana Halvová

4. A

-

412 331 418

Mgr. Kateřina Mrázková

5. A

-

412 331 418

pí Eva Ondráčková

5. B

-

412 331 418

Bez třídnictví

mgr. libuše cipriánová

vyučující Aj, Inf

-

412 331 418

Asistenti

Bc. Eva Záhorková

-

-

412 331 148

Bc. Lucie martanová

-

-

412 331 418

pí markéta svobodová

-

-

412 331 148

Mgr. Ladislava Štamfestová

-

-

412 331 148

01.07.2020

Milí žáci, prázdninami škola nekončí, a protože jsme se nemohli spolu v průběhu školního roku setkávat, připravili jsme pro vás ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů prázdninové sportovně-vzdělávací aktivity. Těšíme se na vás v srpnu :-), Mgr. Miroslava K...

21.06.2020

Milí žáci 9. ročníků, vážení rodiče a třídní učitelé těchto žáků, srdečně vás zveme 23. června od 16:00 hod. na slavnostní rozloučení do školní jídelny (i když vás stejně nedáme :-)), Michal Maják, starosta města a Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Please reload