top of page

Třídní učitelé 1. stupně

Markéta Svobodová

PT

412 331 418

mgr. Lenka Doležalová

1. A

412 331 418

mgr. Michaela Samková

1. B

412 331 418

mgr. Hana Škvorová

2. A

412 331 418

mgr.Kateřina Sladká

3. A

412 331 418

mgr. Žaneta Sykáčková

3. B

412 331 418

Mgr. Diana Halvová

4. A

412 331 418

pí Eva Ondráčková

5. A

412 331 418

Bez třídnictví

mgr. libuše cipriánová

vyučující Aj, Inf

-

412 331 418

Asistenti

Věra Stříbrná

-

-

412 331 148

Bc. Lucie martanová

-

-

412 331 418

Mgr. Ladislava Štamfestová

-

-

412 331 148

bottom of page