Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Michaela Samková

PT

-

412 331 418

mgr. Hana Škvorová

1. A

-

412 331 418

mgr. Kateřina Sladká

2. A

412 331 418

mgr. Žaneta Sykáčková

2. B

-

412 331 418

mgr.Lenka Doležalová

3. A

-

412 331 418

mgr. Diana Halvová

4. A

-

412 331 418

Mgr. Kateřina Mrázková

5. A

-

412 331 418

pí Eva Ondráčková

5. B

-

412 331 418

Bez třídnictví

mgr. libuše cipriánová

vyučující Aj, Inf

-

412 331 418

Asistenti

Bc. Eva Záhorková

-

-

412 331 148

Bc. Lucie martanová

-

-

412 331 418

pí markéta svobodová

-

-

412 331 148

Mgr. Ladislava Štamfestová

-

-

412 331 148

11.11.2019

Vážení rodiče, i přesto, že bude přerušena od dnešní 23. hodiny dodávka vody, provoz školy i školní jídelny bude 12. 11. 2019 zachován s tím, že uděláme maximum, aby měly vaše děti co největší pohodlí. Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Když jsem přišel do školy, byl jsem rád, že je projektový den. Prvních 20 minut jsme si povídali o pravidlech a o tom, jak bude probíhat. Dál jsme se mohli ptát na to, co nás zajímá. 

v 9:55 jsme šli do fyziky – to bylo moje první stanoviště. Na celém 2. stupni bylo 8 s...

Please reload