Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Michaela Samková

PT

-

412 331 418

mgr. Hana Škvorová

1. A

-

412 331 418

mgr. Kateřina Sladká

2. A

412 331 418

mgr. Žaneta Sykáčková

2. B

-

412 331 418

mgr.Lenka Doležalová

3. A

-

412 331 418

mgr. Diana Halvová

4. A

-

412 331 418

Mgr. Kateřina Mrázková

5. A

-

412 331 418

pí Eva Ondráčková

5. B

-

412 331 418

Bez třídnictví

mgr. libuše cipriánová

vyučující Aj, Inf

-

412 331 418

Asistenti

Bc. Eva Záhorková

-

-

412 331 148

Bc. Lucie martanová

-

-

412 331 418

pí markéta svobodová

-

-

412 331 148

Mgr. Ladislava Štamfestová

-

-

412 331 148

Please reload