top of page

Začali jsme programovat roboty

V prvním týdnu roku 2022 jsme v rámci učiva informatiky na prvním stupni naší školy začali programovat roboty Codey Rocky pomocí blokových příkazů v aplikaci mBlock.


Se „čtvrťáky“ to bylo jen formou ukázky, „páťáci“ si osobně vyzkoušeli naprogramovat robota pomocí bloků a následně ověřit, jak robot byl naprogramován – jezdili jsme dopředu, dozadu, měnili vzhled (oči robota), programovali emoce, zvuky a následně také barvy.


Programování včetně programování robotických hraček je součástí změn v pojetí výuky informatiky podle aktuálních změn rámcového vzdělávacího programu.


Na videu můžete zhlédnout 30sekundový záznam naprogramovaného robota dle uvedeného blokového schématu. https://drive.google.com/file/d/1i9yzRMcYLHG1ueCptf54Z9CRxrH-pDid/view?usp=sharing


Děkuji za pomoc asistentkám při výuce paní Marii Farské a slečně Markétě Svobodové. Ing. Daniel Tomčala, učitel informatiky
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page