top of page

Výsledky přijímacího řízení v rámci zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,


všichni, kteří jste se účastnili přijímacího řízení (vhodili Žádost a Zápisní list do schránky školy, účastnili se zápisu on-line), jste přijati ke vzdělávání na naší škole (seznam přijatých žáků – resp. jejich přidělených evidenčních čísel – bude vyvěšen na webových stránkách školy).

Do konce týdne obdržíte poštou dopis, v němž naleznete


· Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

· Přidělené evidenční číslo (to nahrazuje v seznamech přijatých žáků jméno a příjmení žáka)

· Další důležité informace týkající se zahájení školní docházky (informace o školních pomůckách, školní družině, školní jídelně, atd.)


Velmi si vážíme toho, že jste si zvolili naši školu jako průvodce vzděláváním vašich dětí :-).


Děkujeme vám, za celý tým Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page