top of page

Prezenční výuka se až do 18. 4. 2021 odsouvá

Vážení rodiče (milí žáci 1. stupně),


jistě pro vás není novinkou, že zahájení prezenční školní docházky v okrese Děčín se odsouvá až do 18. 4. 2021.


Pojďme nezoufat, pojďme tento čas využít jako prostor k nalézání řešení, jak se popasovat s další nelehkou situací, kdy jsme díky různým nařízením, opatřením neustále vůči sobě stavěni do opozic, což je proti koncepci naší školy, která je založena na spolupráci, důvěře a vytváření bezpečného prostředí pro děti ve smyslu duchovním i fyzickém.


Nezměrně si vážím (v této velmi těžké době pro jakéhokoli ředitele školy) podpory pana starosty Michala Majáka a místostarosty Jindřicha Jurajdy, že mé rozhodnutí uvedené v předchozím příspěvku podpořili. Nové podpory se nám dostalo i dnes, kdy si jako rodiče můžete vybrat, kterými testy (musí být certifikované) budete chtít vaše děti doma i ve škole otestovat. Další podrobnosti vám již sdělím v interní komunikaci v průběhu příštího týdne a své dotazy budete moci směřovat ke mně i paním třídním učitelkám. Ty se již nezměrně na děti těší a já pevně věřím, že se nám náš společný návrat podaří.


První dny prezenční výuky budou adaptační. Děti se vzdělávaly dlouhou dobu v domácím prostředí a jejich návrat do kolektivu může být problematický (jak v rámci změny sociometrických pozic – tzv. oblíbenosti v kolektivu – tak v rámci rozdílných „orouškovaných a neorouškovaných postojů“, což může vést ve třídách ke konfliktům (rozdílnost respektujeme, neodsuzujeme). Dále bude třeba pečlivě ošetřit negativní zážitky spojené s úmrtím člena rodiny nebo někoho rodině blízkého. V neposlední řadě bude třeba sjednotit a znovu nastavit pravidla a hranice školního prostředí, neb děti jsou zvyklé na pravidla a hranice prostředí domácího, která jsou velmi rozdílná, a ve společném kolektivu může tato skutečnost opět vést ke konfliktům.


Máme před sebou další kus cesty. Cesty, která má, vyjma prezenčního vzdělávání, také ošetřit bolestivé v nás způsobené nevyžádanou cestou předchozí. I tak se můžeme ohlédnout, protože na ní leží i společné úsilí vytvořit dětem co nelepší podmínky pro distanční výuku, obětování osobního komfortu (sami nejlépe víme, co nás potrápilo a co jsme i přes všechny obtíže zvládli) a to si zaslouží veliký respekt a poděkování jak vám, rodinám, tak všem mým kolegyňkám a kolegům 💗🌹. Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy


Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page