Povinná videokonferenční výuka pro první stupeň od 21. 1. 2021

Vážení rodiče a především žáci prvního stupně, jak to tak vypadá, systém PES nás hned tak do školy nepustí. Opět se z médií (oficiální zprávu z MŠMT doposud nemám) dozvídám, že ani příští týden se žáci 3.–9. ročníků nevrátí.


Vycházím vstříc prosbám o zajištění povinné pravidelné videokonferenční on-line výuky, která bude vedena na 1. stupni v počtu 2 hodiny denně, na 2. stupni 3 hodiny denně. Včera jsme s p. učitelem J. Kolářem dovezli z Prahy v rámci sponzorského daru notebooky a wifi všem, kteří pomoc od nás přijali, čímž jsou nyní zajištěny nezbytné rovnocenné podmínky pro většinu žáků 😊.


VÝUKA ON-LINE SE OD 21. 1. 2021 PRO PRVNÍ STUPEŇ STÁVÁ POVINNOU A NEÚČAST NA NI, BEZ PATŘIČNÉ OMLUVY, BUDE POVAŽOVÁNA ZA NEOMLUVENOU (neplatí pro zákonné zástupce, jejichž děti přebírají tištěné domácí úkoly, protože mají opravdu nouzové finanční a sociální podmínky, ne proto, že se jim nechce – čímž vyzývám všechny, kteří podmínky mají, aby obratem přehodnotili svůj dosavadní přístup k výuce on-line). Cokoli třeba, rádi vám pomůžeme 😊, Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy


(Na on-line výuce 2. stupně pracujeme, řešíme technické záležitosti v rámci nešvarů, které se při on-line výuce objevují, stávající výuka on-line bude nadále pokračovat)
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Základní škola Jiříkov, okres Děčín

Moskevská 740, 40753 Jiříkov

Telefon: 605 873 178

E-mail: kubesova.miroslava@email.cz

IČO: 706 98 490, IZO: 102 065 179

č. ú.: 0925780379/0800

Datová schránka: b5zmnbp