top of page

Informace k otevření 1. stupně od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,


jak jsem vám v přehledu plánu aktivit na měsíc duben slíbila, veškerá opatření ohledně testování vašich dětí ve škole jsem pečlivě zvážila a mé stanovisko je takové: Mou (a všech zaměstnanců ZŠ Jiříkov, okres Děčín) prioritou jsou děti a jejich nejen fyzické, ale také duševní zdraví.


S nařízeními MŠMT v rámci testování žáků ve škole se neztotožňuji. Rozumím potřebě ochrany a preventivního opatření. Nemohu však podpořit to, že testováním ve škole vystavím naše děti otázkám typu: Jak test dopadne? Nebudou se mi spolužáci smát? Zvládnu si test udělat dobře? Co když budu pozitivní? Jak budou druzí reagovat? Neodsoudí mě třída? Co když kvůli mně někdo zemře?


Všechny tyto otázky vytvářejí silné napětí, které zhoršuje psychický stav dětí. Ty tak mohou v návaznosti na povinné testování ve škole prožívat neúnosně silné pocity strachu, který může vyvolat vysoký stres vedoucí v krajních situacích až k vážným psychickým onemocněním jako jsou deprese, sebepoškozování, apatie, rezignace a širokou škálu psychosomatických obtíží.


Na základě výše uvedených okolností jsem se dnes sešla s panem starostou Michalem Majákem a požádala ho o podporu v mém rozhodnutí netestovat žáky ve škole, ale umožnit zákonným zástupcům, aby své děti otestovali v domácím prostředí sami a škole jen předložili negativní test a prohlášení, že test dětem provedli těsně před odchodem do školy. Pan starosta můj návrh podpořil a přislíbil, že jej přednese i na poradě starostů Šluknovského výběžku, aby se k nám přidaly i další školy. Dále jsme se s panem starostou dohodli, že první test dětí bude proveden za podpory zákonných zástupců ve škole v rámci instruktáže, jak testování provádět (o průběhu a zajištění diskrétnosti výsledků vás budu ještě informovat).


Dále jsem se rozhodla podpořit rodiče těch dětí, které nesouhlasí s testováním, tím že absenci jejich dětí omluvím a škola jim poskytne patřičnou vzdělávací podporu (nebude se jednak o klasickou výuku on-line, podrobnosti opět připravím).


Vážení rodiče, velice mě trápí, že jsme vystaveni tlakům, které nás poslední dobou provázejí. Nejsme institucí, která má meče křížit, nýbrž spojovat. Věřím, že nás společný zájem o děti spojí natolik, že i toto vše opět s noblesou zvládneme tak, aby ti, na kterých nám záleží nejvíce, trpěli co nejméně.


Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školyNejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page