top of page

25. května začínáme :-) aneb aktualizované informace jsou tu!

Vážení rodiče, milí žáci,

na 25. květen 2020 jsme připraveni, věřím, že všechny pokyny, pravidla jsou pro vás srozumitelné, dostačující a „výuka“ může začít (příloha níže).

Vzala jsem za svůj výrok pana ministra, že máme používat zdravý rozum a společně s kolegyňkami z 1. stupně vše zorganizovala tak, aby byla zohledněna pomoc se vzděláváním žáků v nelehké situaci. Tímto velmi děkuji svým kolegyňkám, které se ke svým školním dětem hrdě přihlásily a budou se jim věnovat. Cením si jejich péče o to více, neb odpoledne budou nadále pokračovat v distanční výuce žáků, kteří nemohou být s námi ve škole. Samozřejmě děkuji i kolegyňkám, které by se do výuky rády zapojily, ale účast na přímém vyučování je pro ně riziková, a tak budou svou péči poskytovat jako doposud distančně.

Pojďme si všichni držet palce, ať na (a nejen) konci roku vyhrajeme :-). Mgr. Miroslava Kubešová, ředitelka školy

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page