top of page

Nové informace z kapitánského můstku


Vážení rodiče a milí žáci,

moc vás všechny zdravím a musím upřímně napsat, že už se mi po vás moc stýská (moje kolegyně a kolegy nevyjímaje). V úvodu vám všem moc děkuji za opravdu vzorné plnění úkolů, na pedagogické „klasifikační“ radě zaznělo mnoho pochval pro vás, kteří poctivě spolupracujete, a já si toho nezměrně vážím, protože vím, že je toto období pro nás pro všechny velmi náročné.

Pan ministr Plaga nám, ředitelům škol, včera zaslal představu MŠMT k dalšímu přímému i distančnímu vzdělávání, a tak potvrzuji, že skutečně 25. května otevřeme přímou „výuku“ (opakování učiva) pro žáky 1. stupně. Žákům druhého stupně budou poskytovány od 25. května konzultace z jazyků a matematiky, žáci 9. ročníků budou v rámci přímé výuky připravováni na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky. Veškeré informace vám ještě upřesním, až obdržím pokyn (požehnání shůry, snad do 10. května), v rámci hygienických opatření.

Už se na vás, žáci, moc těšíme :-), Mgr. Miroslava Kubešová a kol. (neplést se zkratkou pí Kolářové, p. Koláře :-))

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page