Jak jsem si užil Den stromů

Když jsem přišel do školy, byl jsem rád, že je projektový den. Prvních 20 minut jsme si povídali o pravidlech a o tom, jak bude probíhat. Dál jsme se mohli ptát na to, co nás zajímá. v 9:55 jsme šli do fyziky – to bylo moje první stanoviště. Na celém 2. stupni bylo 8 skupin, já jsem byl v 7. skupině. Do skupin byli namíchaní žáci ze všech tříd 2. stupně. Se mnou bylo několik spolužáků. Společně jsme čekali, kdo bude s námi. Byl jsem zklamaný, protože tam byli ti, se kterými se vůbec nebavím. První stanoviště (U kůrovce) se nám vůbec nepovedlo, protože se ostatní styděli se vůbec pohnout. Tím pádem jsme spoustu věcí nestihli dodělat. Druhá akce byla lepší a jmenovala se Hustoles a pak už se